رونمايی از لوگوی اولين كنفرانس ملی سرمايه گذاری جسورانه (تأمین مالی و مدل های ارزیابی)
1399/02/31

سرمايه گذاري جسورانه نماد بارز رشد و حركت به سوي موفقيت است. در سال نام گذاري جهش توليد توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي، توجه به اين مهم، لازم و حياتي بوده و تمامي شرکت های سرمایه گذاری جسورانه، شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها، واحدهاي توليدي، دانشگاهيان، صاحب نظران، متخصصان، انديشمندان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی مي بايست براي نيل به اين هدف والا گام بردارند. لذا لوگوي كنفرانس برگرفته از ماهيت سرمايه گذاري جسورانه و بر اساس رشد و جهش توليد طراحي شده است.