شروع به كار سامانه ثبت نام و دريافت مقاله
1399/02/08

با استعانت از خداوند متعال و با همت اساتید، پژوهشگران و صاحب نظران کشور، "اولين كنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تأمین مالی و مدل های ارزیابی)" شروع به فعالیت نمود. اين کنفرانس فرصتي براي گردهمايي صاحب نظران، متخصصان، انديشمندان، شرکت های سرمایه گذاری جسورانه، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها است.

بر اين اساس، با افتخار از تمامي متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتی دعوت مي نماید با ارسال و ارائه مقالات ارزشمند خود به اين کنفرانس در اين رويداد مهم ملی مشارکت نموده و آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي خود را ارائه نمايند.