دریافت گواهینامه موقت کنفرانس

دریافت گواهینامه موقت کنفرانس

 

 

با توجه به اینکه بسیاری از داوطلبان گرامی برای شرکت در مصاحبه دکتری و يا به هر دليلي نیاز به داشتن گواهینامه مقاله خود دارند، اولين كنفرانس ملی سرمایه گذاری جسورانه (تأمین مالی و مدل های ارزیابی) این امتیاز را برای پژوهشگران گرامی در نظر می گیرد که به این پژوهشگران، گواهینامه موقت پذیرش مقاله اختصاص دهد.

لذا پژوهشگران عزیز در صورت نیاز به گواهینامه موقت، پس از پذیرش مقاله و واریز وجه مقاله، کد مقاله را به ایمیل دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایید و درخواست گواهینامه موقت کنید.