رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات

رعایت اخلاق حرفه ای در نگارش مقالات

 

 

پژوهشگران و نویسندگان مقاله ها لطفاً در هنگام نگارش مقالات خود اصول اولیه تهیه و ارسال یک مقاله علمی اعم از اعلام منابع و مأخذ، رفرنس دادن در بخش هایی که از دستاوردهای دیگران استفاده شده و نیز عدم کپی برداری از سایر مقالات و دستاوردها را مد نظر قرار دهید. شایان ذکر است، در صورت اثبات هر نوع کپی برداری از نتایج پژوهش ها و دستاوردهای دیگر پژوهشگران، مقاله شخص خاطی حذف و از شرکت در دوره های بعدی کنفرانس نیز محروم خواهد شد.